המר סנטימטרים (cm) לתוך רגליים (f)

אנא הכנס את מספר סנטימטרים או תיבת רגליים קלט המקביל. זה יומרו באופן אוטומטי ביחידה אחרת.

סנטימטרים:

רגליים: