המר סנטימטרים (cm) לתוך מטרי (m)

אנא הכנס את מספר סנטימטרים או תיבת מטרי קלט המקביל. זה יומרו באופן אוטומטי ביחידה אחרת.

סנטימטרים:

מטרי: