המר סנטימטרים (cm) לתוך מילימטרים (mm)

אנא הכנס את מספר סנטימטרים או תיבת מילימטרים קלט המקביל. זה יומרו באופן אוטומטי ביחידה אחרת.

סנטימטרים:

מילימטרים: