המר מטרי (m) לתוך מטר (yd)

אנא הכנס את מספר מטרי או תיבת מטר קלט המקביל. זה יומרו באופן אוטומטי ביחידה אחרת.

מטרי:

מטר: